Home » Gebarentaal?

Gebarentaal?

 Wat is gebarentaal?

Gebarentaal is de taal die doven onderling gebruiken. Let wel: mensen die doof zijn geboren of doof zijn geworden voordat de taalontwikkeling begon.
Het is een visuele taal, er wordt gecommuniceerd met de handen, met gebruik van mimiek en lichaamstaal. Veel horenden vinden dit een raar gezicht, “overdreven” om van die “rare” gezichten te trekken. Maar dit is voor doven heel belangrijk; zij horen de intonatie en het volume van de stem niet.

Gebarentalen zijn al zo oud als de mensheid: zolang doven samenkomen wordt er gecommuniceerd middels gebaren.
Je kunt je bijna niet voorstellen dat er een lange periode is geweest dat doven niet mochten gebaren; ze moesten maar leren praten en spraakafzien, het vroegere “liplezen”.
Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt er tweetalig onderwijs gegeven op de dovenscholen.
Nu word gebarentaal steeds populairder. Je ziet steeds meer tolken op tv en veel mensen gaan de tolkenopleiding volgen.

Gebaar oefenen voor “koffie”

Eigen taal 

NGT (Nederlandse Gebarentaal) is zeker niet een beetje “wapperen in de lucht”, zoals wel wordt gedacht.
NGT is een volwaardige taal, met een eigen grammatica, eigen regels en een eigen cultuur. Dus…als u het leuk lijkt om een NGT cursus te volgen, prima, maar het betekent wel dat het vergelijkbaar is met het leren van een andere vreemde taal qua inspanning en tijd.

Internationale gebarentalen

Net als gesproken talen zijn er ook verschillende gebarentalen: ASL (American Sign Language),
BSL (British Sign Language), VGT (Vlaamse Gabarentaal), enz…
En natuurlijk de NGT, Nederlandse gebarentaal.
Zelfs binnen de NGT zijn er een aantal “dialecten”, zoals Amsterdamse gebaren, Rotterdamse, Groningse. Deze zijn ontstaan vanuit de verschillende dovenscholen in het land.
Het kan dus best zijn dat u met een doof persoon communiceert die “Gronings” gebaart.
Uiteraard bestaan er geen “foute” gebaren, het is even wennen.

Babygebaren

Voor horende baby’s met horende ouders.
Maar waarom, vraagt u zich misschien af…

Het blijkt dat horende baby’s die gebarentaal krijgen aangeboden van hun horende ouders, minder huilen, beter duidelijk kunnen maken wat ze willen of bedoelen, nog vòòr ze kunnen praten.
En komt eenmaal de taalontwikkeling op gang, dan blijken deze kinderen zelfs een voorsprong op de gesproken taal te hebben in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes die geen NGT aangeboden kregen.

Babygebaren zit niet in ons cursusaanbod, maar als u  meer wilt weten: www.babygebaren.com